dienstverlening

Zorgverlenen en het besturen als overheid gaat over mensen. De cliënt of burger staat centraal en er zijn steeds meer organisaties die dat als uitgangspunt durven te nemen. Oog in oog management kan daarbij van toegevoegde waarde zijn om de verandering te versnellen via projecten, programma's en termijn-management. Hierbij is de betrokkenheid groot!

 Oog in oog management adviseert Raden van Bestuur en directies over het verder ontwikkelen van hun organisatie en het effectief inzetten van communicatie. Letterlijk oog in oog, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten voor medewerkers en het leveren van een door de wol geverfde dagvoorzitter, gespreksleider.

Waarom Oog in oog management? Organisaties in verandering hebben behoefte aan interne en externe communicatie. Dat is een open deur, maar vraagt soms om een frisse blik van buiten en die extra handen om de beweging in gang te krijgen. Naast aandacht voor public relations, public affairs en marketing mag vooral de cliënt of de burger niet worden vergeten; daar was het immers om begonnen! Die focus brengt Oog in oog management aan.

Een ander belangrijk element in de toegevoegde waarde van Oog in oog management is de deskundigheid op het gebied van met name de eerstelijns gezondheidszorg. Of het nu gaat over de inhoudelijke samenwerking tussen disciplines of meer algemeen binnen de muren van een gezondheidscentrum, Oog in oog management kan daarbij veel betekenen in praktische zin. Dat geldt ook voor  financiering, het aanvragen van subsidies, vertegenwoordiging richting ministeries of zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit en de kwaliteit van zorg. Oog in oog management is de afgelopen jaren gespecialiseerd geraakt in termijn-management waarbij organisaties in transitie een bepaalde periode worden ondersteund vanuit een bestuurlijke of toezichthoudende rol. Via Oog in oog management krijgt u in elk geval toegang tot een breed netwerk binnen de gezondheidszorg.

Oog in oog management voor organisatie, coördinatie en communicatie