opdrachtgevers

Bij de opdrachten die worden opgepakt speelt het een belangrijke rol dat de organisatie in verandering is of wil komen, dat er verbinding gezocht wordt met andere partijen zoals stakeholders, ketenpartners of nieuwe markten of intern opnieuw verbinding moet worden gemaakt tussen bijvoorbeeld de werkvloer en het management. Hierbij mogen eenvoud, eerlijkheid en enthousiasme leidend zijn.

Tot op heden zijn onder meer opdrachten gedaan voor:

Oog in oog management werkt(e) hierbij samen met onder andere:

Samenwerking als basis voor succes!