over Marnix de Romph

Marnix de Romph (1971) heeft de studie maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Gelijktijdig volgde hij de propedeuse politicologie / bestuurkunde / recht aan de Rijksuniversiteit Leiden totdat hij in 1993 begon als televisiejournalist bij de Evangelische Omroep.

Marnix de RomphDaarna vervolgde hij zijn loopbaan bij het Erasmus Medisch Centrum als woordvoerder en waarnemend hoofd van de afdeling PR en Voorlichting. Deze functie verruilde hij in 2000 voor die van adjunct-eindredacteur van het bekende televisieprogramma Vinger aan de Pols om vervolgens verschillende managementfuncties te vervullen binnen de sector verpleging, verzorging en thuiszorg. Bij aanvang als manager communicatie en vervolgens als programmamanager, senior adviseur van Raden van Bestuur voor strategische communicatie, marketing en innovatie. Hierbij is zijn stelling: "communicatie moet je niet beperken tot een aantal mensen op een afdeling, maar moet je verankeren in het primaire proces. Het gaat om de relatie tussen cliënt en zorgverlener." 

Vanaf 2005 is De Romph directeur van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici en vanaf 2009 eveneens directeur van gezondheidscentrum Korte Akkeren in Gouda. Medio 2011 is hij daarnaast begonnen als 'kwartiermaker' in gezondheidscentrum Krimpen. De thema's die daar spelen: multidisciplinaire samenwerking - ook die met het ziekenhuis - en de ontwikkeling van een sterke eerstelijns gezondheidszorg binnen de nieuwbouw (6.000 m²). Later dat jaar werd hij directeur van gezondheidscentrum Corlaer in Nijkerk. Deze ervaring maakt De Romph tot een strateeg op het snijvlak van communicatie en organisatieontwikkeling binnen de gezondheidzorg.

Oog in oog management is in 2006 opgericht door Marnix de Romph. Oog in oog staat voor algemeen management in de publieke sector en de (eerstelijns) gezondheidzorg in het bijzonder. In datzelfde jaar werd hij lid van de gemeenteraad van Nieuwerkerk aan den IJssel. Tot eind 2014 was De Romph als fractievoorzitter namens de ChristenUnie lid van de gemeenteraad in Zuidplas, de gemeente die in 2010 na een fusie is ontstaan. Hierdoor heeft hij eveneens ruime ervaring opgedaan binnen het openbaar bestuur. Onder meer als lid van de bestuurlijke klankbordgroep vanuit de betrokken gemeenteraden ten tijde van de fusie, lid van de werkgeverscommissie voor de griffie, bestuurslid van recreatieschap Hitland, en als voorzitter van verschillende commissies waaronder de vertrouwenscommissie inzake de benoeming en het functioneren van de burgemeester.

In 2012 is Marnix een van de initiatiefnemers van een kleinschalige thuiszorgorganisatie: Parento Thuiszorg. Hiermee wil hij laten zien dat zinnige en zuinige zorg kan als professionals de ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Door haar kleinschalligheid brengt Parento Thuiszorg de zorg gewoon en zonder poespas dichtbij. In 2014 en 2015 was hij directeur van InEen, de brancheorganisatie voor georganiseerde eerste lijn. InEen ontstond uit de fusie van de LOK, LVG en VHN. Een fusie waarbij hij als procesbegeleider in 2013 betrokken was. Vanaf 1 januari 2016 is Marnix begonnen als de eerste directeur van P3NL, de federatie die is opgericht door 9 wetenschappelijke cq. beroepsverenigingen en die de belangen behartigt van de ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen die lid zijn van deze verenigingen.

Door eenvoud, eerlijkheid en enthousiasme een sterkere (eerstelijns) gezondheidszorg en krachtiger openbaar bestuur!